Silk Path Grand Sapa Resort & Spa

– 79% CHỈ HÔM NAY! 8,571,429 ₫

1,800,000 ₫ / Đêm (70.71$)

Doi Quan 6, Group 5, Sa Pa, Lào Cai 330000, Vietnam

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0 km

+ 9

Sapa Elegance Hotel

– 31% CHỈ HÔM NAY! 797,101 ₫

550,000 ₫ / Đêm (21.61$)

03 Hoàng Diệu, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 330000, Vietnam

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.3 km

+ 10

Mega View Homestay

– 26% CHỈ HÔM NAY! 148,647 ₫

109,999 ₫ / Đêm (4.32$)

24 Ngõ Cầu Mây, Sapa , Lào Cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.3 km

+ 13

Mega View Homestay

– 36% CHỈ HÔM NAY! 546,875 ₫

350,000 ₫ / Đêm (13.75$)

24 Ng. Cầu Mây, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 333101, Vietnam

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.3 km

+ 10

Sapa Centre Hotel

– 48% CHỈ HÔM NAY! 1,250,000 ₫

650,000 ₫ / Đêm (25.54$)

10 – 12, Cau May Str, Sa Pa, Lào Cai 330000, Vietnam

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.4 km

+ 9

Sapa House Hotel

– 28% CHỈ HÔM NAY! 902,778 ₫

650,000 ₫ / Đêm (25.54$)

03A Thác Bạc, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 30000, Vietnam

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.4 km

+ 8

Sapa Mimosa Hotel

– 23% CHỈ HÔM NAY! 584,416 ₫

450,000 ₫ / Đêm (17.68$)

D/C :021, Tuệ Tĩnh, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.4 km

+ 9

Little view homestay sapa

– 76% CHỈ HÔM NAY! 1,333,333 ₫

320,000 ₫ / Đêm (12.57$)

42 ngõ cầu mây, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.4 km

+ 11

Amazing Hotel Sapa

– 60% CHỈ HÔM NAY! 3,000,000 ₫

1,200,000 ₫ / Đêm (47.14$)

Đ. Đông Lợi, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 330000, Vietnam

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.4 km

+ 9

Sunny mountain hotel

– 28% CHỈ HÔM NAY! 930,556 ₫

670,000 ₫ / Đêm (26.32$)

10 mường hoa, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.4 km

+ 12

DeLaSol Sapa Hotel

– 80% CHỈ HÔM NAY! 4,750,000 ₫

950,000 ₫ / Đêm (37.32$)

16 Đường Mường Hoa, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 31706, Vietnam

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.4 km

+ 8

Sapa charming homestay

– 35% CHỈ HÔM NAY! 1,230,769 ₫

800,000 ₫ / Đêm (31.43$)

39 đường sở than, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.5 km

+ 11
 1   2   3   >